Online Satış Sistemleri

Dijital dönüşümün en önemli ayaklarından biri de online (çevrimiçi) satış sistemleridir. Çevrimiçi satış yapmak isteyen şirketlerin önünde iki yol vardır:

  • Satışı hazır bir online satış platformu üzerinden yapmak ve tüm şirket işleyişini bu satış platformunun prensiplerine göre yeniden şekillendirmek,
  • Şirketlerin kendi ihtiyaçlarına ve sistemlerine uygun online satış programlarını kullanması.

İşte biz Barkom Bilgisayar olarak, müşterilerimizin şirket içi yapılarına uygun, farklı ihtiyaçlarını da karşılayabilecek şekilde yazılımlar üretmekteyiz.

Üretilen yazılımlar, tamamiyle müşterilerimizin kendi verdikleri doneler doğrultusunda, ortaklaşa yapılan çalışmanın ürünüdürler.

İki farklı ihtiyaca yönelik üretilmiş yazılım örneklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.