Yapılan Projeler

Her  sektörün ve her şirketin kendine has bir çalışma tarzı ve dinamiği vardır. Dolayısıyla çalışan görev tanımları, iş akış planları müşteri ilişkileri yapısı her şirket özelinde farklıdır. Şirketlerin yazılım kullanma deneyimlerinde karşılaşılan en önemli  sıkıntı, şirket iş akış planı ile yazılımın birbirine paralel olmamasıdır. Özellikle paket program kullanımlarında şirketler mutlaka bir “sisteme uyum” süreci yaşamak zorunda kalmakta ve bu da şirketin asıl iştigal konusundan uzaklaşmasına, kaynakların ve zamanın bu “uyum süreci”ne harcanmasına sebep olmaktadır. Barkom Bilgisayar olarak “yazılıma göre iş … Continue reading “Yapılan Projeler”